Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Mycket viktigt och intressant på något annorlunda försvarskonferensen

Försvarsmaktsrådet kallar till Försvarskonferens. En viktig tilldragelse som vid respektive tidigare år samlat ett par-tre hundra medverkande och åhörare. I år kommer den att genomföras digitalt, arrangerad i Skövde och webbsänd med möjligheter till interaktivitet.

Innehållsmässigt beskrivs konferensen som särskilt relevant för verksamma inom civil och militär totalförsvarsplanering och förmågeutveckling, är aktiva på strategisk nivå i kommun eller län samt arbetar med hälso- och sjukvård i kris och krig.

Under dagen talar och samtalar flera ansvariga/företrädare kring viktiga och intressanta ämnen. Här lyfts bl a frågan om nya krav på samverkan kring en försvarsmakt i tillväxt, främmande makts agerande när Sverige krishanterar och hanteringen av coronapandemin i ett totalförsvarsperspektiv.

Bland andra noterar vi särskilt att arméchefen Karl Engelbrektson, chefen Must Lena Hallin och samtliga riksdagspartiers försvarspolitiska talespersoner finns med. Det hela modereras av försvars- och säkerhetspolitikkunnige Annika Nordgren Christensen.

Försvarskonferensen genomförs för åttonde året, måndag den 12 oktober. Försvarsmaktsråd Skaraborg består av Livregementets husarer K 3, Markstridsskolan MSS, Skaraborgs flygflottilj F 7, Skaraborgs regemente P 4 och Trängregementet samt kommunerna Karlsborg, Lidköping och Skövde.

Försvarsmaktsråd Skaraborg

Försvarsmakten

Totalförsvaret

Läs även Semper Miles: Viktig kunskap om vårt totalförsvar i kurs på nätet och Heldag med råge för öppen konferens kring totalförsvar samt I täten tillsammans med sina medarbetare på alla nivåer och Positioner och maktutövande hand i hand med fullt ansvar?

(Bilden är från ett tidigare tillfälle. Beskuren bild. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]