Foto: Highwaysengland

Positioner och maktutövande hand i hand med fullt ansvar?

Det har blivit hög tid att återinföra tjänstemannaansvaret. För det kan väl ändå inte ses som oskäligt att avkräva även tjänstemän i det offentliga nit och redlighet samt att de följer lagar och bestämmelser (även) i sitt arbete? Det skulle hålla fler på banan och medföra att förtroendet stärks, sinsemellan men inte minst från folket – uppdragsgivarna! En nyttig, för att inte säga nödvändig, utveckling som flera myndigheter skulle må bra av.

Sedan avkriminaliseringen av det straffrättsliga ansvaret för statligt anställda 1976 är det berörd myndighet som genom disciplinärenden internt bedömer eventuella tjänstefel. Före 1976 hamnade ärenden av fel och försummelse istället i domstol på samma sätt som när någon i den privata arbetsmarknaden agerat grovt felaktigt.
Att äga stort förtroende med makt och för det erhålla riklig ersättning ska såklart gå hand i hand med ansvar! Generaldirektörer som inte håller måttet eller duckar, mörkar och glider för att komma undan måste få ett slut då det skadar samhället och enskilda och det kostar pengar. Turerna inom Transportstyrelsen är ”lysande” exempel men det finns många fler. Se t ex i länkarna nedan och så kan man ju hitta en del som Uppdrag granskning och Kalla fakta samt journalister på annat håll grävt fram genom åren.

Ur den aktuella motionen 2017/18:1957 Återinförande av tjänstemannaansvar, av Mats Green m fl (M): ”Genom sina beslut påverkar myndigheter inte sällan människors vardag och ytterst kan det handla om liv och död. Det torde därför också vara rimligt att den som begår fel utkrävs rättsligt ansvar och får ett lämpligt straff.”
Det här är dessutom lyft tidigare, i motion 2015/16:3213 Återinförande av tjänstemannaansvaret, av Markus Wiechel och Paula Bieler (SD): ”Politiker ställs till svars inför medierna mer eller mindre dagligen /../ Granskningen finns, även om den i vissa fall kan ses som otillräcklig /../ Det behöver alltid finnas någon som ansvarar för våra offentliga utgifter som ju faktiskt är medborgarnas resurser.”

Nej, det är verkligen inte oskäligt att avkräva tjänstemän i det offentliga samma ansvar och med samma möjliga påföljder som gäller för alla andra!

UPPDATERAT 2018-03-30: Petition med namninsamling, krav om Tjänstemannaansvar

Återinförande av tjänstemannaansvar 2017/18:1957

Uppdrag granskning

Kalla fakta

Läs även Semper Miles: Helikoptrar och verket med en egen läskig kultur och Säg vad du tycker med ett brev till rikspolischefen samt Totalförsvar är en tillgång för landet på flera sätt

(Bilden är från ett annat tillfälle. Foto: Highwaysengland, CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]