Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

I de västra vattnen för Marinövning Vår 24

Så är vi igång med den årligen återkommande större svenska Marinövning Vår 24 (tidigare benämnd Ubåtsjaktövning) med medverkande enheter och personal från flera förband tillsammans med Kustbevakningen samt franska och finska marinen.

Det är ”den största marinövningen på västkusten på flera år” med fokus på gemensam kraft för sjöfartsskydd genom ytstrids- och luftförsvarsmoment samt att upptäcka och möta olika typer av undervattenshot.

Marinövning Vår 24 pågår i Västerhavet (i huvudsak Skagerrak, Kattegatt och Öresund) under perioden 13-20 mars och Försvarsmakten låter meddela att vi kan räkna med mer personal, fartyg, fordon och helikoptrar än normalt i området. Totalt ingår ett 15-tal fartyg, samt landbaserad personal.

Tredje sjöstridsflottiljen
Fjärde sjöstridsflottiljen
Första ubåtsflottiljen
Marinbasen
Stockholms amfibieregemente
Älvsborgs amfibieregemente
Helikopterflottiljen
Kustbevakningen

Marine Nationale – Franska marinen

Merivoimat – Finska marinen

Råd till båtfolk och skärgårdsboende

Läs även Semper Miles: Ännu bättre Visby och framtagande av nästa generation svenska korvetter och Sjörörliga artilleriplattformar för amfibiebataljonerna samt Även HMS Halland till modifiering och uppgradering och Ett halvt årtusende i historien om den svenska marinen

(Bilden är från ett annat, tidigare tillfälle. Något beskuren bild. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten.)

– Swedish annual Naval Exercise ”Marinövning vår” in Western waters

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]