Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Full rulle mellan Uppland och Öresund i Swenex 21

Dags för årets upplaga av Swedish Naval Exercise, Swenex 21. Det är marinens största nationella övning som omfattar samtliga marina förband och genomförs över rejäla ytor, den här gången längs öst- och sydkusten, från vattnen i höjd med Åland till Öresund!

Totalt omfattas över 2 200 sjömän och soldater samt ett 20-tal större fartyg och båtar i skiftande verksamhet såväl på som under ytan, för försvar av hav, kust och sjöfart.

Försvarsmakten: ”Övningen syftar till att vidmakthålla och utveckla krigsförbandens förmåga till strid /../ Tillsammans med andra stridskrafter och myndigheter bidrar Swenex till att skapa stabilitet och säkerhet i Östersjöområdet”

Finska marinen är inbjudna och medverkar med åtta fartyg, något som ytterligare stärker det viktiga FISE-samarbetet.

Under övningen kommer även samverkan med bl a Kustbevakningen att bli aktuell liksom med Flygvapnet som övar parallellt och överlappande.

Svenska marinövningen Swenex 21 pågår under perioden 18-28 oktober.

Marinen

Försvarsmakten – Råd till båtfolk och skärgårdsboende

Läs även Semper Miles: Sverige leder NOCO, en av Östersjöns största internationella marina övningar och Intensivare marint samarbete mellan Sverige och Finland samt Ännu bättre Visby och framtagande av nästa generation svenska korvetter och Högtidlig återinvigning av Amf 4 i Göteborg

(Bilden är från ett annat, tidigare tillfälle. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten.)

– Larger Swedish Naval Exercise SWENEX21

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]