Foto: Annika Gustafsson/Försvarsmakten

Dalregementet är stolt åter

Vi hälsar Dalregementet I 13 varmt välkommen åter. Här finns anor då man varit med från första hälften av 1600-talet och fram till 2000. Nu är en 21-årig, gravt olycklig parentes i den närapå 400-åriga historien äntligen till ända. Framåt!

På lördag den 23 oktober genomförs en högtidlig återinvigningsceremoni med Hans Majestät Konungen, försvarsministern, överbefälhavaren och ett begränsat antal närvarande/gäster i stora Dalasalen på gamla regementsområdet i Falun. En sluten tilldragelse men som kommer att kunna följas i direktsändning via Dalregementets facebookkonto med början klockan 12:00.

Överste Ronny Modigs tar befälet som regementschef. Han har rötterna här och startade sin militära karriär på stadens regemente. Närmast kommer han från arméstaben i Enköping och Modigs har många erfarenheter med sig, bl a har han verkat utomlands, som kontingentschef för insatsen i Tchad, innehaft chefsbefattningar på Försvarshögskolan och han har deltagit i skapandet av de svenska specialförbanden!

Försvarsmakten har fått i uppdrag av riksdag och regering att stärka Sveriges försvarsförmåga mot bakgrund av en osäker och instabil omvärldsutveckling. De förband som nu etableras ingår i en större militär tillväxt som successivt kommer pågå under hela 2020-talet.”

Hittills har vi kunnat glädjas åt återkomsten av Norrlands dragonregemente, Älvsborgs amfibieregemente och för bara någon vecka sedan Upplands flygflottilj – och det fortsätter! Att se fram emot härnäst och framöver är nypremiär för Västernorrlands regemente i januari och längre fram Bergslagens artilleriregemente.

Men nu närmast handlar det om återupprättandet av Dalregementet I 13. En välkommen, viktig händelse som ytterligare stärker försvarsförmågan och som medbringar många positiva effekter för kommunen, länet, regionen och hela nationen!

Dalregementet på Facebook

Wikipedia – Dalregementet

Läs även Semper Miles: Den största satsningen sedan 50-talet och Sveriges näst största övningsfält åter till försvaret samt Försvarsmakten tar över för internationell övning på och kring Sälen Trysil Airport och Gärna välbehövda återetableringar i kölvattnet av fokuset på Norrland

(Bilden ”Soldater på Älvdalens skjutfält” är från ett annat, tidigare tillfälle. Beskuren bild. Foto: Annika Gustafsson/Försvarsmakten.)

– Mid-Swedish Infantry Regiment ”Dalregementet” to be officially reestablished in Falun at a ceremony on Saturday

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]