Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

Sverige leder NOCO, en av Östersjöns största internationella marina övningar

Förberedelserna har pågått en tid med final och upptakt, s k ”hamnfas” under helgen. Idag kastar man loss, redo att ta itu med vad som än må komma i deras väg!

Dags igen för den sedan 2007 årligen återkommande marinövningen Northern Coasts (NOCO), för Nato- och Partnerskap för fred-länder. Den här gången omfattas upp till ca 2 500 från 15nationer som tillsammans övar luftförsvar, ubåtsjakt, ytstrid, minröjning och ubåtsoperationer i södra Östersjön, längs syd- och ostkusten, i Hanöbukten och runt Öland och Gotland.

Deltagarländer som nämnts är Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Italien, Kanada, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Sverige, Tyskland och USA.

NOCO räknas som en av de större internationella marina övningar som genomförs i Östersjön, med 30 båtar och fartyg, ett 10-tal helikoptrar och flygplan samt markenheter.

Försvarsmakten: ”Det främsta syftet med övningen är att tillsammans med andra aktörer stärka förmågan att agera i större internationella sammanhang och därmed skydda sjöfarten och försvara Sveriges kuster.”

Värdskapet med arrangemang och ledning roterar mellan Tyskland, Danmark, Sverige och Finland och i år är det åter Sveriges tur vid rodret. NOCO-21 pågår 10-23 september med aktivt skede från och med måndag den 13:e.

Film: Så här såg det ut för ett par år sedan, väldokumenterat av finska försvaret: Northern Coasts 18 – Shorelines Secured (1:52 min)

Northern Coasts 21 – officiella sidan

Första ubåtsflottiljen
Tredje sjöstridsflottiljen
Fjärde sjöstridsflottiljen
Sjöstridsskolan
Marinbasen

Marinen

Läs även Semper Miles: Ännu bättre Visby och framtagande av nästa generation svenska korvetter och Danmark satsar på robotar för luftförsvar till marinen samt Baltops för femtionde gången och Större, betydande order för fartygskanoner

(Bilden är från ett tidigare år. Något beskuren bild. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten. Filmen: Puolustusvoimat, finska Försvarsmakten, Youtubekanal.)

– Northern Coasts 21, Sweden leads one of the largest Naval Exercises in the Baltic Sea

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]