Foto: Björn Mattiasson/Försvarsmakten

Försvarsmaktens bloggportal stängs, styrs upp och görs om

Det skulle bli, och blev, en plats för att ”förbättra möjligheterna till en öppen, djup och bred dialog om Försvarsmaktens ämnen”.

I Försvarsmaktens bloggportal har det genom åren förekommit en bra mix mellan det officiella och personalens relaterade men mer enskilda bloggande. Det blev snabbt populärt bland de som hade något att säga och under en lång period fanns massor av ämnen och avsändare att välja bland. Högt och lågt.

Bloggare kom och gick. En del med stadig, återkommande närvaro över lång tid och andra för kortare gästspel. Det krävde administration och till slut rensade man tacknämligt ut bland bloggar som länge legat inaktiva. En aktion för att säkra kvaliteten och tillgängligheten.

Nu när sopkvasten går igen ser det ut att bli något annat: ”Som ett led i arbetet med en helt ny webbplats kommer Försvarsmakten att avveckla blogg.forsvarsmakten.se som en fristående webbplats”. Den 23 juli stängs alla bloggar som inte är officiella, som inte har ”enheter i Försvarsmakten som avsändare”. De som blir kvar, som det ser ut just nu, endast sju bloggar, kommer att få följa med och beredas plats på den nya webbplatsen.

Det var en bra kanal, helt i tiden, där Försvarsmakten tog täten och med stor tillit erbjöd en spännande kommunikationsväg där både myndigheten och dess personal kunde uttrycka sig – med kommunikationsdirektören som ansvarig utgivare.

Exakt hur det kommer att se ut framöver vet vi inte, men tiden med, och formatet för, blogg.forsvarsmakten.se är tyvärr förbi när portalen nu stängs, styrs upp och görs om.

Bloggportalen – Blogg.forsvarsmakten.se

Läs även Semper Miles: Planera även ditt gnidande och putsande och Liten men kaxig samt Våra två skonertfartyg rapporterar från var sitt håll och Med kunskap och flygtimmar under rotorbladen

(Bilden är från ett annat, tidigare tillfälle och sammanhang. Foto: Björn Mattiasson/Försvarsmakten.)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]