Foto: En grön-sak till mamma

Planera även ditt gnidande och putsande

Insats löses bäst med kunskap och taktik. Det gäller på alla nivåer, även om vi inte alltid inser det. Här är tankar och förslag kring något så vanligt som vapenvården där uppgiften bryts ner i moment utifrån kända fakta för att möta tidsram och målbild. Åtta delar blir två grupper som behöver olika mycket uppmärksamhet, tålamod då stress försvårar genomförande och resultat m m. Det här kan delvis eller helt vara till bra stöd för många!

Läs hela: Tips från vapenvårdslokalen!

Läs även: Har man kissat är man gladare, tänker bättre och presterar bättre