Foto: Hans Kylberg

Våra två skonertfartyg rapporterar från var sitt håll

Skolfartygen Gladan och Falken är ute och rör på sig. Från båda rapporteras det regelbundet och utförligt online via s k resebrev. På Falken berättar man senast om vind som krävt snabba och skickliga beslut i våra västsvenska vatten. Falken har haft sin beskärda del av regn och sjö i Biscayabukten. Nu idag har det varit lugnt och man önskar vind i seglen.

Närmaste hamnbesök för Gladan är Porto, Portugal respektive Oslo, Norge för Falken.

Läs och följ rapporteringarna från fartygen i Skonertdivisionen du också på försvarsbloggen Gladan och Falken!


Film: Skonerterna 70 år. HMS Falken förtöjer vid Vasamuseet 10 juni 2017 (7:24 min)

Försvarsmakten – Skonerterna Gladan och Falken

Läs även Semper Miles: Alla dagar är bra dagar på Gladan och Hissa Storseglet – Marint så det förslår under fyra dagar samt Korvetter modifieras och säkras för ytterligare tjänst

(Bilden visar Falken (vänster) och Gladan (höger) under ett Tall Ships Race. Foto: Hans Kylberg, CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en)

– The two Swedish Navy Schooners are at sea, currently reporting from Swedish West coast and Bay of Biscay, through the common Defence Blog account.

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]