Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

För Sverige med mod, kraft och spänst

Rekrytering till Kustjägarna pågår. Just nu söker man personal till befattningar som kustjägare, SUAV-operatör, stridsledningssoldat, mekaniker samt tekniker för att lösa avancerade uppgifter där uppdragen finns både i Sverige och utomlands.

Amfibieregementet verkar där vatten möter land och fungerar som länken mellan sjö- och arméstridskrafter. Snabbgående stridsbåtar och svävare gör att förbandet är lättrörligt. Våra vapensystem gör att vi kan verka i fyra dimensioner: på och under vattenytan, i luften och på marken. Därmed kan vi utöva kontroll över kustområden.”

För att komma i fråga ställs det stora krav på den sökande. Man ska ha genomfört militär grundutbildning och i stort sett allt kring ens person nagelfars som utbildningsnivå, betyg, livserfarenhet, registerförekomst, medicinsk status, fysisk och psykisk förmåga etc, etc. Är man den resurs som söks? Är man lämpad för uppgiften?

Du skall under långa perioder kunna verka i extrema förhållanden och du är mycket målfokuserad och prioriterar alltid uppgiften framför personlig bekvämlighet.”

Det är öppet för ansökan t o m den 1 februari. För den som väljs ut väntar kompletterande prövning med intervjuer och medicinska och fysiska tester i mars. För de som passera nålsögat går den 40 veckor långa Grundkurs Kustjägare sedan igång på Berga hösten 2020.

Försvarsmakten – Jobb & utbildning – Annonsen med detaljerad info, krav, ansökan o dyl

Försvarsmakten – Jobb & utbildning – Kustjägare

202:a Kustjägarkompaniet

Amfibieregementet

Läs även Semper Miles: Tillsammans för försvar av sjö, kust och trafik och Svenska stridskrafter och övningsområden i omfattande Baltops 2019 samt Värnpliktiga utgjorde ett besvärligt och dödligt försvar och Kärnvapenbestyckad ubåt fast utanför Karlskrona

(Bilden: ”Andra amfibiebataljonens naturliga miljö, där vatten möter land.” Beskuren bild. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten.)

– Swedish Coastal Rangers (Kustjägarna) at 1st Marine Regiment are recruiting

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]