Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Finland ny ordförande i försvarssamarbetet Nordefco

Medlemsländerna turas om att årligen leda det viktiga nordiska försvarssamarbetet Nordic Defence Cooperation, Nordefco, med huvudsyfte att ”stärka medlemsländernas nationella försvar, finna synergieffekter och främja effektiva lösningar”. Ett arbete som pågått i sin nuvarande form sedan 2009 och omfattar Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island. För närvarande kanske mest aktuellt med arbetet för kommande gemensamma fältuniformen Nordic Combat Uniform, NCU.

Att året som passerat varit besvärligt där Covid 19 krävt enormt utrymme är ingen nyhet men samarbetet har varit produktivt. ”Vi har kunnat slutföra nästan samtliga mål vi satte upp i början av året”, säger den danska ordföranden för den nordiska militära samordningskommittén, konteramiral Frank Trojahn: ”Vi har drivit Nordefco i en riktning där vi utöver verksamhet i fredstid fokuserar på kris- och konfliktsituationer. Vi har också stärkt förbindelserna med USA och utökat samarbetet med de baltiska staterna.”

I och med nytt år är det dags för skifte igen och ordförandeskapet går vidare från Danmark till Finland som står redo.

Nordefco – Officiella hemsidan

Regeringskansliet – Det nordiska försvarssamarbetet Nordefco

Läs även Semper Miles: Utökat vad gäller samarbetet kring alternativbaser i Norden och Kommer det att revolutionera lika stort som senast? samt Bra uppslutning på NDIS kring pågående och fortsatt samarbete och Ökat bilateralt samarbete mellan Sverige och Baltikum

(Bilden är från ett annat tillfälle och sammanhang. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten.)

– Finland chair the Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO) in 2021

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]