Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten

Dags för årets upplaga av den större marinövningen NOCO

Det har varit och är mycket aktivitet i oktober-november. Närmast går Northern Coasts (NOCO 18) igång. En internationell återkommande marin övning sedan 2007. Den här gången med fokus på Bottenviken och norra samt mellersta Östersjön (företrädesvis i Skärgårdshavet mellan Åland och finska fastlandet samt i finska viken).

Arrangerande nation roteras. Förra året Sverige, i år Finland med tillresta deltagare från Belgien, Danmark, Estland, Italien, Kanada, Lettland, Litauen, Nederländerna, Polen, Sverige, Tyskland och USA. Totalt engagerar övningen ca 4 000 soldater och sjömän, över 40 fartyg och båtar samt ett ej uttalat antal flygfarkoster.

Vad beträffar datum och tidsrymd går uppgifterna i sär. Försvarsmakten anger 20/10-2/11 medan finska Marinen, och andra utländska källor, säger 25/10-8/11. Man lappar hur som helst över Trident Juncture men Northern Coasts kommer att övas separat eller parallellt om man så vill. Genom tre skeden genomför man bl a sjöövervakning, skyddande av sjöförbindelser, ytstrid, luftvärn, ubåtsbekämpning, minröjning och kustnära operationer.

Finska marinen: ”Målsättningen för övningen är att öva gemensamma marina och internationella operationer på enhets- och stabsnivå inom sjökrigföringens alla delområden samt att utveckla de multinationella truppernas interoperabilitet i synnerhet vid operationer i kustförhållanden.” Det talas mycket om internationellt bistånd, världlandsstöd och just interoperabilitet.

Under lördag och söndag 27-28 oktober kommer man att ligga i hamn i Åbo och passar på att välkomna allmänheten på besök 12:00-16:00 båda dagarna.

(Tillgänglig information från svenska Försvarsmakten är ännu mycket knapphändig.)


Film: Northern Coasts 2017 – Suomalaisruotsalainen taisteluryhmä merioperaatioissa. Svensk text (3:35 min)

Läs även Semper Miles: Sverige och Finland allt närmare för varandra och Lite förhandsinfo om övningar i och kring Sverige samt Finska Marinen modifieras och förstärks 2018 och I över 80 internationella övningar och samarbeten även 2018

(Bilden är från övning Northern Coast 2017. Försvarsmakten. Något beskuren. Filmen kommer från Puolustusvoimat – finska Försvarsmakten på Youtube.)

– Time for this year’s edition of the larger Naval exercise NOCO in the Baltic Sea. Thirteen nations attend with Some 4 000 troops, over 40 vessels and an unoutspoken number of aircraft

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]