Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

Beslut för mer pengar till totalförsvaret

Det blev positivt resultat vad gäller extra resurser för Sveriges försvar med höjning av den s k anslagskrediten (en myndighets rätt att att överskrida ett anslag) från normala 3 till 10 procent samt ett tillskott om 2,8 miljarder kronor, där 2 miljarder går till det militära- och 0,8 miljarder till det civila försvaret.

Med det kan bl a antalet anställda inom Försvarsmakten ökas och förmågan på Gotland stärkas ytterligare.

Försvarsmakten får även 30,9 miljarder kronor i bemyndiganden att öka tillgången på (anskaffa) drivmedel, ammunition, förnödenheter, fordon, vapensystem och annan materiel i perioden ”fram till 2030”.

Samtliga riksdagspartier är överens om satsningarna och har ställt sig bakom uppgörelsen.

Det här som vi gör ska ses som en del i det arbete som ska genomföras för att komma till två procent av BNP” sa försvarsminister Hultqvist på en presskonferens under gårdagen. Försvarsberedningen fortsätter arbetet för att utröna när och hur det av regeringen uttalade tvåprocentsmålet ska kunna uppnås.

Sveriges regering – Försvarsdepartementet

Wikipedia – Försvarsberedningen

Läs även Semper Miles: Initiativ för försvarssatsningar och Läge att inspireras av investeringarna i modernare och starkare försvar? samt Även Norges försvar och krishantering behöver tillföras miljarder och En aktuell titt på soldatens lön och ställning

(Bilden är från ett tidigare tillfälle. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten.)

– Unanimous decision. More needed funds to be allocated to Sweden’s Military- and Civil Defense

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]