Foto: Peder Torp Mathisen / Forsvaret

Även Norges försvar och krishantering behöver tillföras miljarder

Norges försvar behöver förstärkas och regeringen har en uttalad vilja att gå mot två procent av BNP för försvarskostnad och antog för fem år sedan, tillsammans med samtliga andra medlemsländer, Natos tvåprocentplan med mål att nå dit till 2024. Den norska regeringen har dock, enligt tidningen Verdens Gang, ännu inte presenterat något konkret för hur man ska nå dit. Det kan det bli ändring på.

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har under sex månader noga studerat det här och presenterade i förra veckan sitt resultat innehållande fyra möjliga alternativ för nästa Långtidsplan.

I det första/billigaste alternativet behöver 100 miljarder norska kronor (NOK) tillföras för att ta hand om och rulla organisationen och verksamheten, vilket fördyras av behov för fortifikation (uppgradering av militära byggnader och anläggningar), det faktum att NH90 blir betydligt dyrare än beräknat, att sjunkna fregatten Helge Ingstad ska ersättas m m, även försämrat värde för valutan. Här nämns även behov som tillkommer. Att möta nya hot från t ex en allt större rysk arsenal av långdistansrobotar, det växande digitala hotet med påverkan och cyberkrig i alla dess former och inte minst önskan från Nato om ytterligare deltagande i övningsverksamhet, stående högre beredskap och medverkan i internationella uppdrag.

Därtill har man totalförsvarsmässigt tittat på förmågeökning när det kommer till krishantering. Enligt FFI skulle det kräva ca 70 miljarder NOK utöver ovanstående behov och kostnader.

Den nya Långtidsplanen för norska försvaret kommer att framställas för riksdagen om drygt ett år, våren 2020.

Ett besvärligt arbete javisst, men det är inte ett särintresse och kräver stort ansvar. Det handlar ju om fortsatt suveränitet och demokrati. Möjligheter måste undersökas och kostnader tillåtas!
(I Sverige upplever vi en liknande situation med skriande behov – se ”Behov för återuppbyggnad och utveckling även i försvarets studie” nedan).

FFI – Hvordan styrke forsvaret av Norge? (rapport, PDF)

Forsvaret – Officiella hemsidan

Läs även Semper Miles: Norska Forsvarssjefen lyfter fram något vi allt för väl känner igen och Behov för återuppbyggnad och utveckling även i försvarets studie samt Norge bygger nytt och större för kustbevakning och försvar och Viktig öppen faktakälla från och om norska försvaret

(Bilden är från ett annat, tidigare tillfälle. Beskuren bild. Foto: Peder Torp Mathisen / Forsvaret.)

– Norway aiming for 2 percent of GDP for Defence, need to add billions to budget

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]