Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

Cold Response 22 är igång

Inte mindre än 35 000 soldater, officerare m fl, från ett stort antal länder har samlats i Norge för att tillsammans åter genomföra den stora multinationella övningen Cold Response. Uppgifter för exakta antalet deltagande länder går isär (25, 27, 28) men åtminstone följande har nämnts i förväg: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Kanada, Kroatien, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och USA.

Idel Natoländer samt partnerländerna Finland och Sverige, som deltagit sedan starten 2006. Den svenska styrkan i den aktuella upplagan utgör omkring 1 600 från flera håll (se länkar nedan). Tillsammans med våra finska kamrater, som medverkar med omkring 680 soldater, bildar vi en ”reducerad svensk-finsk brigadstridsgrupp”.

Cold Response är en vartannat år återkommande övning planerad sedan länge och man poängterar att det rör sig om defensiv verksamhet för försvar av luft, mark och sjö, och enligt norska källor är såväl boende i berörda delar, liksom Norges befolkning och omvärlden, inte minst Ryssland, i förväg noga informerad.

Övningen pågår i sin helhet mellan 10 mars och 10 april med fältövningar i huvudsak koncentrerade till perioden 23-30 mars. Som det ser ut och har meddelats, deltar svenska Försvarsmakten 14 mars-1 april och är i och med det således på plats och igång!

Försvarsmakten – Cold Response 2022

Norska Forsvaret – Cold Response 2022

Norrbottens regemente (I 19)
Norrlands dragonregemente (K 4)
Bodens artilleriregemente (A 8)
Göta trängregemente (T 2)
Ledningsregementet (LedR)
Livgardet (LG)
Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS)
Försvarsmedicincentrum (FömedC)
Arméstaben (AST) – Armén leds nu från Enköping
Markstridsskolan (MSS)
Norrbottens flygflottilj (F 21)

Läs även Semper Miles: Initiativ för försvarssatsningar och Allt fler ansluter till vårt försvar samt Vårt närområde är just vårt och nära och Norge tar åter över rodret i försvarssamarbetet

(Bilden är från en tidigare upplaga. Något beskuren bild. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten.)

– Norwegian led Defence Exercise COLD RESPONSE 22 is underway. Engages some 35.000 troops

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]