Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten

Allt fler ansluter till vårt försvar

På många håll runt om i landet rapporteras det om ett växande intresse för vårt försvar, vår beredskap och säkerhet. Hemvärnets 40 rikstäckande bataljoner och de försvarsfrivilliga organisationerna upplever, enligt såväl lokal- som rikstäckande nyhetsmedia, kraftig ökning av ansökningar om att gå med.

Det talas om fördubbling och mer än så. På sina håll t o m om tiodubbling av anslutande skaror.

Det beror såklart på det säkerhetspolitiska läget i världen, inte minst Rysslands anfall mot Ukraina och labila hållning till, och hot mot, övriga grannländer, inklusive Sverige.

Intresseökningen är ett solklart tecken på viljan och stärker ytterligare Sveriges försvar och gemenskap.

”Hemvärnsförbanden är moderna krigsförband. Deras yttersta uppgift är att skydda Sveriges gränser. Utöver det hjälper Hemvärnet samhället när kriser uppstår, till exempel vid skogsbränder eller översvämningar.”

Försvarsmakten – Hemvärnet

Försvarsmakten – Bli Hemvärnssoldat

Försvarsmakten – Frivilliga försvarsorganisationer

Läs även Semper Miles: Beredskapskontroll med Hemvärnet och Flygvapnet i gemensam insats och Leverans för Ak 4C till hela det svenska Hemvärnet samt Det finns plats för dig i frivilligförsvaret och Nya boken Maria är med i Hemvärnet lyfter fram, förklarar och hyllar

(Bilden: Hemvärnet övar. Något beskuren bild. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten.)

– Significantly increased interest to join Swedish Home Guard and other voluntary defense organisations

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]