Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Beredskapskontroll med Hemvärnet och Flygvapnet i gemensam insats

Under senare halvan av oktober genomfördes en mycket lyckad, överraskande beredskapskontroll i landets sydligaste delar.

Hemvärns- och arméförband från Södra militärregionen (MR S) var snabbt på fötter och kunde sättas in.

Uppgifterna är mycket knapphändiga men i insatsen ingick samverkan med stridsflygplan som leddes in av Hemvärnet för att angripa mål i hamnområdet i Trelleborg.

Beredskapskontrollen har visat på vår förmåga att snabbt och effektivt nå verkan mot ett hot genom att kombinera olika förband och förmågor. Jag är mycket nöjd med resultatet”, säger insatschefen generallöjtnant Michael Claesson i en kommentar på Försvarsmaktens hemsida.

Film: Försvarsmakten – Hemvärnsförband ledde in attackflyg (1:34 min)

Södra militärregionen

Hemvärnet

Armén

Flygvapnet

Läs även Semper Miles: Just nu är allt svenskt hemvärn inkallat i beredskapskontroll och Hemvärnet fyller jämnt och behövs mer än någonsin samt Våra stridspiloter finslipar på låg höjd en längre tid och Grk gör entré på Hemvärnets dag Rinkaby

(Bilden: ”Förbanden på marken var där för att leda in attackflyg.” Något beskuren bild. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten. Filmen: Försvarsmakten Youtubekanal.)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]