Alltid Före – Ingen är bättre lämpad att lösa det här än du

Det har varit en minst sagt rafflande tid när Rekyl och Semper Miles tillsammans arbetat fram och sammanställt boken Alltid Före.

Nu har den officiell premiär och är med det tillgänglig för alla, och intresset är minst sagt stort.

Över ettusen exemplar bokades och betalades i förväg när vi gjorde en liten kampanj tidigare i år för att testa mottagandet. Något som i branschen sågs och ses som häpnadsväckande för facklitteratur och som dessutom ”kommer in från sidan”. Själva ser vi det som en bekräftelse på att pricka rätt och att inte underskatta förståelsen och viljan hos massorna, kanske rent av majoriteten.

Syftet med Alltid Före är att väcka tanken och bygga ett starkare samhälle, en person i taget. Det handlar om vägar för att bygga upp familjens beredskap inför scenarier som är sannolika och dyker djupare i vilken mental inställning som behövs för att se möjligheter där andra ser problem. Mår vi bättre, tänker positivt och lösningsorienterat är vi mer förberedda och med det kommer handlingsfrihet och motståndskraft, hand i hand med det egna, hälsosamma lugnet.

Boken spänner från varje människas möjligheter att må bra i vardagslivet till förmågan att hantera och bäst klara sig när något oförutsett inträffar, i stort och i smått. En intressant hybrid med olika vägar in och ämnen som gör att den fungerar på i stort sett alla, oss själva och i vår omgivning, oavsett vem man är och befinner sig.

Innehållet beskrivs ligga i gränslandet mellan personlig beredskap och viljan att bli ditt bästa jag. ”Bokens ambition är att du ska få både verktygen och förståelsen för hur du bygger upp familjens beredskap, men framför allt är tanken att du ska öka din handlingsfrihet på flera plan och att du faktiskt sätter igång.” Gör det bara, för det finns ingen som är bättre lämpad att lösa det här än du!

All produktion och tryck har hållits i Sverige och på svenskt papper.

Se och läs några sidor här

|||

|||

Läs även Semper Miles: Krisexperimentet i ett strömlöst Sverige är tillbaka och Våra skyddsrum prioriteras liksom fortsatt utveckling samt Jubileum för Semper Miles och Rekyl utsett till årets veteran

(Bilden: Boken alltid Före med författarna. Foto: Semper Miles och Rekyl.)

– Book release! In the borderland between personal readiness and the desire to become the best version of yourself. SEMPER MILES and REKYL joined forces for the interesting and warmly welcomed Swedish hybrid book – Alltid Före (Always Ahead)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]