Foto: Krašto apsaugos ministerija

En aktuell titt på soldatens lön och ställning

Soldatens lön och möjlighet att leva på den är en ständig diskussion som bubblar upp i media med jämna mellanrum. Under årets två första månader reagerar vi särskilt på tre nyheter från vitt skilda delar av världen som berör just detta. Mörkt men med ljusa inslag.

Det gäller att först locka män och kvinnor att ta anställning i landets försvar. Som bekant finns det kvoter för behov. Sedan måste dessa motiveras att bli kvar på jobbet till skydd av och stöd för nationen, kanske t o m med livet som insats. Pengar och levnadsstandard är såklart viktigt i sammanhanget. Hur ser det då ut? Vi börjar med det som slår en allra hårdast med häpnad.

En undersökning genomförd 2013 av amerikanska Handelsdepartementet visade att 23 000 anställda soldater hade svårt att få det att gå ihop på sina löner och var beroende av federala så kallade Food Stamps, ett slags socialtjänststöd (Supplemental Nutrition Assistance Program) för mat till medborgare med låg- eller ingen inkomst. Men samtidigt visar det sig att militärer på sina håll nekas eller har svårt att få del av detta när de t ex har betald bostad eller får ut stöd för boende utanför regementet. Nu rapporteras att en partiöverskridande grupp senatorer vill se över det juridiska så att militärer och deras familjer enklare ska få rätt till stöd av den här sorten. Under 2018 ska även militären själva för första gången undersöka och inkomma med exakt hur många av de anställda som lider av fattigdom.
”We are the wealthiest nation in the world. Our service members shouldn’t be forced to rely on food stamps to feed themselves — but at the very least, we must ensure that those who need food stamps have access to them.” Senator Tammy Duckworth (Dem), en av initiativtagarna och själv veteran från Irakkriget där hennes helikopter sköts ned och hon skadades så svårt att båda benen behövde amputeras.

I Litauen sitter man som bekant geografiskt trångt och behöver fler i tjänst och vill motivera soldaterna att bli kvar. Försvarsministeriet anser rakryggat att en ökning av ersättningen med närapå en tredjedel är på sin plats och arbetet med det har redan börjat.
Utgångsläget är lönenivåerna 2016 och ersättningen för soldater och sjömän ska nå 665 Euro/månad efter skatt och exklusive ev bonus. Förra året gick lönerna upp med fem procent och till sommaren ska det bli tio till. Målet på 30 procent ska nås till 2020 och innebär, både procentuellt och ställt mot landets medianlönenivå, ett skapligt lyft.

Här hemma har det varit stilla på löneutvecklingsfronten i fem år för våra soldater, sjömän och gruppbefäl. Men i och med den senaste justeringen gäller, från 1 januari i år, en ingångslön på 19 000 kronor före skatt. Det måste göras mer instinktivt lockande och hållbart för den som söker sig ett leverne eller allra helst en karriär!
Rikssnittet för en städare anställd inom kommun och landsting är 22 865 kr, en undersköterska 24 724 kr, en fordonsförare 25 487 kr, och så vidare. Slutligen ska de minst 10 000 personer som kommer att omfattas av Regeringens nya giv med etableringsjobb för nyanlända och långtidsarbetslösa, säkras en månadsinkomst på just 19 000 kronor.

Och så var de där igen, Alf Henrikssons tänkvärda rader: ”Gud och soldaten hedrar vi, när ofreden råder och de står oss bi. Men när fred råder och fyllda är faten, glömma vi Gud och föraktar soldaten.”

Läs även Semper Miles: Många munnar att mätta med den ökade försvarsbudgeten och Behov för återuppbyggnad och utveckling även i försvarets studie samt Positioner och maktutövande hand i hand med fullt ansvar?

(Bilden: Litauiska soldater som kan se fram emot 30 procent i löneökning. Foto: Litauens försvarsministerium. Beskuren. CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en)

– Three stories regarding the compensation and status for the modern soldier. Dark but with some bright elements. This has to be made more attractive and sustainable.

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]