Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten

Även GRKPBV 90 i erbjudande för stridsfordon till Australien?

Australiensisk försvarsmedia håller stenkoll på utvecklingen i den stora upphandlingen för nya markfordon LAND 400 där man ersätter äldre befintliga skyddade stridsfordon, IFV:er

I avslutade fas två där 225 hjulburna fordon stod på spel vann tyska Rheinmetall Boxer efter en hård final mot det finsk-svenska alternativet Patria AMV med E35-torn från Hägglunds.

Nu har fokus istället flyttats över till fas tre och det har blivit dags att ta fighten för att få leverera 450 bandgående stridsfordon. Här är man ännu inne i ett tidigt skede med flera kandidater varav CV9035 bör ligga bra till med sin historia, möjliga varianter och kontinuerliga utveckling. Exakt vad BAE Hägglunds erbjuder Australien är dock ännu hemligt.

Intressant nog tar australiensiska magasinet Defence Technology Review fasta på den nya granatkastarpansarbandvagnen GRKPBV 90 som började lämna produktionsbandet för tjänst i svenska försvaret så sent som i januari i år. Att kunna leverera tolvcentimeters GRK i samma plattform som övriga bandfordon är smidigt och intressant och möter enligt uppgift Australiens behov i fas tre. En konkurrenskraftig möjlighet som man från BAE Hägglunds sida för närvarande väljer att varken förneka eller bekräfta.

Det är bara att sätta igång och hålla tummarna men det är lång väg kvar med några år av test o dyl innan beslut kan tas för vad som blir Australiens nya stridsfordon band.

BAE Systems – CV90

Försvarsmakten – Nya möjligheter med nya granatkastarpansarbandvagn 90

Australian Army – Project LAND 400

Läs även Semper Miles: Premiär för Grkpbv 90 och strax går serieproduktionen igång och Beprövade och framtidssäkrade CV90 i erbjudande för stororder samt BAE Hägglunds på väg in i ännu en möjlig mångmiljardaffär och Det bästa blev just ännu bättre med nya CV90 MkIV

(Bilden: Från en förevisning av GRKPBV 90 vid ett tidigare tillfälle. Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten.)

– CV90 based Mjölner 120 mm Mortar System in BAE Hägglunds offer for Phase 3 of Australia´s LAND 400 procurement?

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]