Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten

Artilleri hemmahörande söderöver nära att bli verklighet

Enligt uppgifter från Skaraborgs regemente (P 4) har man fått i uppdrag samt påbörjat arbetet med att planera och rekrytera personal med kompetens inom artilleri. Detta för att stå redo att möta kommande beslut enligt förslag i försvarsberedningens rapport.

Idag talar vi ännu sedan en längre tid singularis där Artilleriregementet (A 9) är beläget långt upp i norr. Det kan det alltså rätt snart komma att bli ändring på. Det nysatsande förslaget som man nu tar höjd för innebär att den svenska artilleriförmågan ska ökas med återetablering även ”i Syd” med placering Skövde garnison.

Samtidigt har Försvarsmakten Jobb & utbildning publicerat information där man söker officerare till artilleri för att med P 4, och inledningsvis A 9, ”utbilda artilleriförband till flera förband och regementen”. Ett behov som länge påtalats och som många ser fram emot.

Det formella beslutet att gå igång med den aktuella uppbyggnaden kommer förmodligen i december i år och det talas om att värnpliktsutbildning ska kunna starta i juni 2021.

Försvarsmakten – Jobb & utbildning – Vill du vara med och bygga upp artilleriförmåga i Skövde?

Skaraborgs regemente, P 4

Artilleriregementet, A 9

Läs även Semper Miles: Artilleriet imponerar – Får vi fler regementen? och Archer på RMMV-lastbilar öppnar marknaden ytterligare och testas just nu samt På flera sätt viktig militär verksamhet åter till Kristinehamn? och Vad blir nästa ”Gotland” när Gotland nu åter är på kartan

(Bilden är från ett annat tidigare tillfälle. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten.)

– Possible reestablish will bring more artillery capacity to the Swedish Armed Forces

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]