Foto: Joshua06

På flera sätt viktig militär verksamhet åter till Kristinehamn?

Det drivs på och hålls tummar för att Bergslagens artilleriregemente (eller annan betydande militär verksamhet) ska kunna hitta tillbaka till Kristinehamn, där i nordöstra hörnet av Vänern mellan Karlstad och Boforsstaden Karlskoga! Politiker i de tre städerna gör gemensam sak i kampen för återetableringen. Behoven finns sannerligen och man står redo. I förra veckan uppvaktade man försvarsberedningen.

Kristinehamns garnison tillkom enligt beslut 1942 och här bedrevs viktig verksamhet ända fram till det bittra slutet 2005. Här fanns Bergslagens artilleriregemente (A 9) 1944-1994, Värmlands regemente (I 2) 1994-2000 och vad som sedermera blev Artilleriregementet (A 9) 2000-2005.

Under 1990- och början av 2000-talet, då de beslutande naivt såg en evig trygghet och fred framför sig, lades slutligen I 2 ner och försvann medan A 9 flyttades till Boden där Sveriges enda artilleriregemente finns idag.

Det här är ett gott initiativ på flera sätt där vi äntligen skulle återfå snabbare gripbart artilleri i södra Sverige. Fortfarande logistik att tvingas räkna med men långt ifrån flerdygnstransporter från (och med det att lämna/blotta) de norra landsdelarna i händelse av behov.
En snabb jämförelse av sträckor från Kristinehamn talar sitt tydliga språk (från Boden inom parentes): 22 mil fågelvägen till centrala Göteborg, Stockholm och Gävle (103, 75 och 62), 32 till Kalmar (106), 35-36 mil till Kristianstad, Karlshamn och Karlskrona (116, 113 och 112), 15 till Norrköping (85) o s v, o s v.

Vidare den otroligt viktiga ekonomiska aspekten för såväl orten som regionen med arbetstillfällen och som ett tillskott, en katalysator, till i stort sett ALL övrig näring. Synnerligen viktigt för att förstå uttrycket ”Hela Sverige ska leva”!

Tidigast våren 2020 tror jag ett förslag till en återetablering i Kristinehamn kan presenteras för Sveriges riksdag.” säger Kommunstyrelsens ordförande, Marie Oudin.
Låt oss alla hålla tummarna för det här och se fram emot att Försvarsmaktens perspektivstudie tas på största allvar och att fina ord på gator och torg under valrörelsen och i riksdagshuset går över i handling, för såväl behov som engagemang finns här och runt om i hela landet!

Kristinehamns kommun

Artilleriregementet, A 9, Boden

Läs även Semper Miles: Artilleriet imponerar – Får vi fler regementen? och Mer artilleri på gång till svenska försvaret samt Funktionsövning för artilleriet i Örebroskogarna och Återupprätta nedlagda regementen

(Bilden: Före detta kanslihus i Kristinehamn för Bergslagens artilleriregemente. Något beskuren. Foto: Joshua06, CC0 1.0, PD, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en)

– The Garrison at Kristinehamn, and the Artillery regiment may be on its way back. Much needed for Swedish defence and bringing several positive effects for the region

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]