Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten

Mer artilleri på gång till svenska försvaret

Strålande nyheter! I höstbudgeten som presenteras idag anslås 450 miljoner kronor för omedelbart inköp av tolv av de totalt 24 Archer som Norge i en tidigare affär beställde men aldrig fullföljde. Det här är glada nyheter eftersom materielen finns beställd i ”pipeline” och verkligen behövs.
Återstår gör att besluta hur de ska fördelas och användas. Det krävs nämligen personal och organisation för att det nytillkomna artilleriet ska få önskad effekt och kostnaderna för detta tillkommer. Nu är det läge att se över geografin! Sverige är ett avlångt land. Bör man inte snarare utgå från två, tre eller fler platser istället för att som idag samla allt i Boden? Här dyker såklart Gotland upp som en given kandidat för ett antal.
Resterande tolv pjäser ska också vara säkrade och finansierade (genom en anslagskredit 2018-2020) men blir kvar hos FMV. Ödet för de sista tolv är ovisst. Här nämns exportmöjligheter.
Försvarsminister Peter Hultqvist kommer att presentera regeringens budget i Karlskoga senare under dagen.

Om Archer

Läs även Semper Miles: Archer levereras löpande till förbanden

(Bilden är från ett annat tillfälle.)

Källor: SvD, DN

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]