Foto: Niklas Ehlén/Försvarsmakten

Fem länder tillsammans mot CBRNE

Totalförsvarets skyddscentrum (SkyddC) i Umeå står värd för RECCEX (Reconnaissance exercise) 2016 där man samövar mot massförstörelsevapen (strålning, smitta, gift) och IED:er samt oexploderad ammunition. Utöver Sverige deltar även militär och civil personal från Danmark, Finland, Norge och Storbritannien. Totalt rör det sig om ca 200 personer som övar samarbete för att skydda allmänheten och berörda militära förband i ytterst krävande och komplicerade miljöer med skarpa och simulerade ämnen samt statister. I det praktiska rör det sig om att hantera flertalet uppkomna situationer, enskilt och i grupp. Här utbyter man även kunskap och jämför metodik, taktik och utrustning. Årets RECCEX-övning pågår 20-28 september.

Om Totalförsvarets skyddscentrum

Om CBRN – ”Chemical, Biological, Radiological and Nuclear” (tidigare ABC / NBC)

(Bilden: Dansk CBRN-rekognoseringsgrupp samlar in prover för analys under ett tidigare RECCEX.)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]