Foto: News Øresund - Johan Wessman

Polisen förstärker och tar krafttag mot krigsbrott

Enligt internationella människorättsorganisationer går flera krigsförbrytare fria i Sverige och Migrationsverket flaggar för risken att det kan komma fler. Kanske inte helt överraskande eftersom trycket varit hårt och det gått att ta sig in i Sverige utan att styrka sin identitet. Enligt uppgiftslämnare till TV-programmet Kalla Fakta kan det hittills röra sig om så många som ett 60-tal med koppling till Syrienkonflikten!

Antalet anmälningar och ärenden som rör krigsbrott har ökat markant och nu förstärker polisen på området med motsvarande 24 årsarbetsplatser fördelade i alla led som utredning, spaning, underrättelse, analys och administration.

”Bland de som kommer till Sverige kan det finnas sådana som drabbats av eller blivit vittne till krigsbrott, men också krigsförbrytare. Det är viktigt att sådan information kommer till polisens kännedom, så att Sverige inte blir en fristad för krigsförbrytare”, säger Christer Nilsson chef för utredningsenheten på Nationella operativa avdelningen (NOA). Bra! Devisen ”Det ska vara jobbigt att vara kriminell” ska definitivt gälla även här, hela vägen fram till att de kan dömas.

Tipsa polisen om krigsbrott: Ring 11414 och be att få tala med Krigsbrottskommissionen.

Krigsbrott är ett samlingsbegrepp som används i dagligt tal för folkmord, folkrättsbrott och grovt folkrättsbrott. Folkmord kan innebära att döda, allvarligt skada eller tvångssterilisera medlemmar i en utsatt folkgrupp. Folkrättsbrott kan innebära att man angriper civila personer genom att till exempel plundra och förstöra deras egendom i samband med väpnade konflikter. Internationellt används brottsbeteckningarna folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Läs även Semper Miles: Polisen får två miljarder extra de kommande åren samt KDU vill beväpna och utbilda flyktingar militärt

(Bilden är från 2015 när polisen upprättade tillfällig gränskontroll på Hyllie station i Malmö och har inget direkt med artikeln att göra. Foto: News Øresund – Johan Wessman, CC BY 3.0.)

Källor: Polisen, Kalla Fakta, Aftonbladet

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]