Foto: Anders Sjödén/Försvarsmakten

Åttahundra samövar i södra Storstockholm

Har lugnet lagt sig efter den inledande dagen eller fortsätter de vidare in i natten? Troligen det senare! Just nu genomför 29.Hvbat krigsförbandsövning i Stockholms södra skärgård och samövar med enheter ur 2.Amfibiebataljonen, Marinbasen, Sjöinformationskompaniet och 4.Sjöstridsflottiljen. Det betyder att cirka 800 hemvärnsmän, amfibiesoldater, kustjägare och sjömän är på bettet för att i en vecka öva bl a strid, eskort och skydd!

Under perioden 19-25 september har man därför gjort allmänheten uppmärksam på att en hel del personal, fordon och båtar är i rörelse i södra delarna av Storstockholm. Även viss flygverksamhet förekommer – och såklart lösskjutning. Det låter stabilt och syftet med övningen, att utöka förmågorna, skapar ett ännu bättre försvar. Den uppmärksamma allmänheten tackar!

Försvarsmakten presenterar de ingående förbanden:

(Bilden är från ett annat tillfälle.)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]