Foto: Sergeant Alexander Karlsson/Försvarsmakten

Kom och träffa Marinen i Ystad

Idag anländer fartygen till Ystad hamn och en knapp vecka av aktiviteter tar sin början. Bland annat hålls öppet skepp på både svenska och utländska fartyg Fredag och Lördag, 10:00-16:00. Personal från Marinen, Armén och Flygvapnet kommer att närvara vid Försvarsmaktens rekryteringscenter vid kajen.

Se här för mer information samt program