Värnplikten kanske åter

Sverige behöver ett fullgott försvar och en kombination av anställda och värnpliktiga ser ut att kunna vara den bästa lösningen. För fem år sedan togs värnplikten bort, något som Socialdemokraterna motsatte sig. Idag regerar Socialdemokraterna sedan snart ett år tillbaka och är inte främmande för att ta tag i saken. Det ser dock ut att dröja. Man springer inte i maktens korridorer. Försvarsministern är ”beredd att utreda de här frågorna ytterligare” eftersom det krävs bred politisk enighet i riksdagen. Det är dock bättre att handla herr Försvarsminister, för någon besvärlig oenighet är svår att skönja. Låt den som motsätter sig göra det och fatta beslut. Nationen behöver samlas kring försvar och lösningar, inte kring ännu en utredning som dras i långbänk.

Här finns mer om dagens utspel, från Sveriges Radio.

Missa inte heller att rösta i Aftonbladets snabbundersökning!!!