Det behövs insatser för naturlig kännedom och gillande

Just nu är hela Sveriges hemvärn samlat till ting. Inte varenda en av de drygt 21 000 soldaterna såklart men väl representanter för samtliga 40 hemvärnsbataljoner är på plats för att mötas, diskutera och fatta beslut.

Men vet allmänheten vad Hemvärnet består av och har för uppgifter? Vet alla vuxna det? Ungdomar? Barn? I nedskärningens spår har allt färre en relation till vårt försvar. Till slut har det blivit lite häpnadsväckande för vanligt folk att få syn på några av våra soldater, en del har t o m uttalat rädsla, något som media stundtals varit pigga på att lyfta fram.

Synlighet och information är medicinen. Vi måste se till att det inte fortsätter upplevas som konstigt eller att några känner obehag och utanförskap kring vårt försvar.

Bland alla motioner till tinget fann vi förslag om särskilda informationsinsatser för att få nära anhöriga och arbetsgivare på banan. Med ett par foldrar skulle dessa målgrupper upplysas. Bra där, för behovet finns och rätt genomfört skapar det just förståelse och återuppbygger relationen med civila vuxna.

I andra änden har vi själva redan gjort en insats med samma syfte där vi vänder oss till barnen. Det är förvisso inte helt lätt att fånga uppmärksamheten och positivt introducera vårt militära försvar för låt säga 4-8-åringar men det är värt ett försök.
Med lättlästa och rikt illustrerade boken Maria är med i Hemvärnet får barnen som blir lästa för samt de som precis börjat läsa själva lite upplysning och mening. Det är trots allt de som är kommande generationer vuxna.

Boken fokuserar på just vanligt folks insats i vårt hemvärn med korta lättsmälta stycken om deras verksamhet men alla som är engagerade, från frivilligrörelsen till värnpliktiga och anställda, får såklart naturlig del av det här.

Överbefälhavaren, rikshemvärnschefen och fler i HV-ledningen har fått var sitt exemplar liksom högkvarterets kommunikationsavdelning, Tidningen Hemvärnet, Försvarsutbildarna m fl. Materialet finns alltså och tanken är att det här subventionerat eller kostnadsfritt skulle kunna användas i ett bredare och långsiktigt informationsarbete. Som det är eller ytterligare anpassat. Två månader har gått. Vi väntar spänt på en första reaktion…

Maria är med i Hemvärnet – Officiella hemsidan

Hemvärnet – Våra uppgifter

Läs även Semper Miles: Nya boken Maria är med i Hemvärnet lyfter fram, förklarar och hyllar och Sveriges hemvärn och militära ledning på riksmöte i helgen samt Hundratals ungdomar träffas och tävlar på HvSS och Bättre förutsättningar för den som förstår att broschyren inte räcker

(Bilden: Maria vinkar. Ur boken. Foto: Semper Miles.)

– Home Guard in easy introduction for young children

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]