Civilist på fel plats skapar JO-kritik mot försvaret

Enligt tidningen Skövde Nyheter får nu Skaraborgs regemente kritik av Justitieombudsmannen (JO) efter att soldater och ansvarigt befäl hösten 2014 ingrep mot en civil som tanklöst befann sig inne på övningsområdet under pågående övning.

Det kunde förekomma civilklädda fiender som ingick i övningen vilka man skulle ge akt på. När soldaterna upptäckte en man i en stillastående bil, innehållande omfattande radioutrustning, agerade de. Mannen avkrävdes legitimation, bilen genomsöktes och befäl tillkallades. Det visade sig att civilisten inte ingick i övningen. Han var en radioamatör ute i andra avsikter men som nu upplevt att han kvarhållits, och avtvingats legitimation, mot sin vilja och under vapenhot.

Radioamatören anmälde händelsen till både Polis och JO. Den 17 juni i år, åtta månader senare, lades förundersökningen ner av åklagaren. Nu presenterar JO sin kritik som omfattar bland annat att det militära övningsområdet inte var avlyst, att man måste ta hänsyn till att mannen ”av lätt förståeliga skäl” kan ha känt sig trängd och att soldaterna inte hade rätt att vare sig kvarhålla mannen eller undersöka hans fordon. Dessutom ska ansvarigt befäl saknat befogenhet när denne till sist avvisade mannen från platsen efter att situationen klarnat.

Skövde Nyheter – JO anser att militär personal bröt mot lagen