Litet Semper Miles-jubileum

Exakt två sommarmånader har passerat sedan den 4 juli då Semper Miles officiellt slog upp portarna. Datumet var en ren slump. Sajten var helt enkelt redo då. Den skulle helst ha varit klar att presenteras redan den 1 juli men det krävdes några dagar till.

Behovet av en samlande plats där försvar, beredskap, säkerhet o dyl uppmärksammas och omtalas på ett rättvist och positivt sätt har länge behövts. Nu finns den och målet är bl a att vara en naturlig och lättsmält startpunkt för information och inspiration. Med ännu bara två månaders verksamhet står vi fortfarande i ett initialt skede men börjar vi få kläm på flödet och finna struktur i ämnen som är viktiga, som engagerar och berör.

Gensvaret för Semper Miles har varit mycket trevligt med idel bifall. Vidare ger statistiken spännande siffror:
Besöksfrekvensen mäts med två verktyg och medelvärdet säger knappt 45.000 besökare! Alltså ett snitt på 5.000 pers i veckan eller 714 per dag över de knappt 9 veckor som gått. Besök har gjorts från 72 länder där USA och våra nordiska grannar finns i topp-5.
Inläggen på vår Facebook-sida, som är underordnad hemsidan, har haft en inläggsräckvidd på totalt 55.650 och vi har stolt nått 185 Likes. (Vi gillar dig så gilla gärna oss.)

Fantastiskt roligt och sporrande med både glada tillrop och siffror. Det tar vi som att vi skapar något intressant och behövligt och tänker fortsätta på den inslagna vägen. Stort, stort tack!

Om Semper Miles – kort presentation av syfte och mål

Alltid Soldat! Hur då? Varför då? – om meningen och hur alla kan vara Semper Miles