HELA SVERIGE ÄR ALLTJÄMT SVENSKT

[Det här är en målad nyhetsbulletin, utan medverkan eller insyn i verksamheten, för att uppmärksamma att stora Arméövning 2015 och Flygvapenövning 2015 är över. Förhoppningen är att ”nyheten” ska väcka eftertanke kring varför vi övar och den direkta kopplingen till folk, land och frihet.]

Efter orostid har Dagen kommit! Fienden har drivits tillbaka sedan deras planer felat och de lidit stora förluster!

Trots det geografiskt spridda och manstarka anfallet tycks de ha överraskats i sitt usla tilltag av att svensk trupp tidigt fanns där, förstärktes och stred för att tvinga fram alternativ. Även frivilligorganisationer och civila har bidragit till att störa och hindra fiendens framfart och planer genom diverse rådiga insatser av både avancerad och enkel art. Att inte kunna följa planen för att försvararens uppslutning och handlingskraft är stor ställer till det. Angriparens underrättelser verkar också ha misstämt rejält. Trots diverse försök och fulspel förlorade fienden initiativet, försvagades och tvingades backa!

I nuläget ska, enligt aktuella uppgifter, allt territorium ha återbesatts och säkrats. Fortsatt mobilisering gäller dock i hela landet. ”CESAR ska inställa sig”. De frivilliga som strömmar till enrolleras i respektive kommuns/läns samt militärområdes behov och planering. Våra grannar som också står i skarpt läge och kämpar stabiliserar regionen och vår situation avsevärt.

Härnäst gäller att hålla och förstärka. Diplomatiska kontakter ska till och är troligen redan igång men inga uppgifter finns att rapportera i nuläget. Under tiden bugar vi i ett stort tack till alla de som genom heroiska umbäranden och offer tagit oss dit där vi befinner oss. Vi tackar även de som tillströmmar, håller fanan högt och blickar framåt! Leve Sverige!