Foto: Ambulator

Utmananade öppen 24-timmarsmarsch i Stockholm

Vi är alltjämt inne i den härligt livliga sommarperioden som väl särskilt lockar till uteliv och allehanda aktiviteter. Marscherna avlöser varandra och nu närmar sig en svensk utmaning av rejält mått, inspirerad av Dodentocht (dödsmarschen) i Belgien.

Helgen den 26-27 augusti bjuder Ambulator för 11:e gången in till 24-timmarsevenemanget Centum och varianten Centum Decem. Öppet för civila och uniformerade (för militär personal är det också möjligt att koppla det här till att samtidigt genomföra Soldatprov).

I grundvarianten Centum (latin för 100) följer man under ett dygn en väl tilltagen varvbana runt utkanterna av Söder i Stockholm, för att söka tillryggalägga 100 km, alternativt klara så många varv som möjligt. För Centum Decem (100 och 10) gäller detsamma fast med krav om buren packning på 10 kg.

Vilken utmaning alltså, oavsett om man väljer Centum eller Centum Decem, och här gäller det att komma förberedd. Tufft men också belönande med gemenskap samt diplom och medalj i sikte. Det är dock ingen tävling utan ett perfekt tillfälle att komma samman och pröva sig själv. ”Förväntat slutläge är att deltagaren efter målgång är stolt, glad och oskadd.”

Ännu öppet att komma med. Sista anmälningsdatum är den 11 augusti. Se länkar nedan för detaljer, anmälan m m.

Ambulator – Centum & Centum Decem

Ambulator – Direkt till kartöversikt

Ambulator – Första sidan med fler arrangemang, om o dyl

Läs även Semper Miles: Flera långdistansmarscher i och kring huvudstaden och Läget i Nijmegen

(Bilden är från ett annat, tidigare marschtillfälle. Något beskuren bild. Foto: Ambulator.)

– Swedish marches CENTUM and CENTUM DECEM, 24 hours in central Stockholm

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]