Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Det kommer märkas när Hemvärnet övar i Norrköping

Under lördagen blir det fart och fläkt i den viktiga hamnanläggningen inne i Norrköping. Det är 31:a hemvärnsbataljonen som övar med kraft. Något liknande har inte genomförts i de centrala delarna på över tio år så nog är det dags. Försvarsförmågan ska ökas.

Vi kommer att hålla till i Inre hamnen under lördagen, från Hamnbron och öster om den. Övningen sker naturligtvis i samarbete med kommunen, polisen och hamnmyndigheten”, berättade informationsbefäl Mathias Eklöf till tidningen Arbetet sent igår.

Allmänheten är informerad om övningen och att den kommer att märkas med mycket rörelse och eldöppnanden med automatkarbiner och kulsprutor. Som mest intensivt räknar man med att det kommer vara mellan 10:00 och 15:00 idag.

Militär personal i gula västar är utstationerade och kommer att finnas tillgänglig för allmänheten, ge anvisningar m m i samband med de olika övningsmomenten. Det ser ut att bli bra drag och en bra dag i Norrköping!

”Hamnbron och öster om den” – satellitbild, karta, gatuvy m m

31:a hemvärnsbataljonen/2:a Livgrenadjärbataljonen

Hemvärnet

Läs även Semper Miles: Brigadchefen tar över ledningen av Hemvärnet och Just nu är allt svenskt hemvärn inkallat i beredskapskontroll samt Gott om delad läsning från Försvarsmakten och Försvarets hus som inte liknar något annat kan bli ditt

(Bilden är från ett annat tillfälle. Hemvärnsförband ansvarar för säkerheten.)

– Military Exercise all day in central Norrköping, Saturday 15th September