Foto: MKFI

Totalförsvar är en tillgång för landet på flera sätt

Tänk så olika vi tenderar att framställa försvarsrelaterade åtgärder och investeringar. I Sverige är mer eller mindre abstrakta belopp och nivåer det allra viktigaste i kommunikationen. Att haspla ur sig ”200 miljoner” eller ”X antal miljarder” och gärna använda ”upp till” samt exempelvis ”fram till år 2027” är tyvärr inte ovanligt. Vad det betyder är sekundärt. Kostnaden i sig är en belastning.

Det här märks extra tydligt när det sätts i relation, d v s varje gång Finland går å stad. Visst, de har alltjämt en annan grundsyn på behov av totalförsvar och kort respektive lång planering men besitter även en enastående förmåga då det gäller att se och kommunicera nyttan i ett bredare perspektiv. Kanske spelar det finska tjänstemanna-/ämbetsmannaansvaret in?

Just nu är livscykeluppdatering av Flottilj 2000 på tapeten med bl a modernisering av robotbåtarna i Hamina-klass (grattis Finland, vi valde en annan lösning för våra robotbåtar*). Landet behöver sjöstridskrafter för sitt försvar. Inget konstigt, det förstår alla och det är okej, men det blir faktiskt ännu bättre genom de synergieffekter man i och med detta skapar för samhället.

Det kommer såklart att kosta en stor säck med pengar men samtidigt som man för ”X antal miljoner Euro” säkrar och utvecklar ”marinens avvärjningsförmåga samt sjötrafikens skyddsförmåga”, skapas även sysselsättning i Finland. Den här gången i form av 300 årsverken! Man poängterar även helt riktigt att det skapar försörjningsberedskap för kristid. Imponerande. Det sättet att se på militärt och civilt försvar, samt arbetsmarknaden och i förlängningen statskassan, känns betryggande. Välkommunicerade investeringar till gagn för folket på många sätt. Grattis igen, sagt med lika mått lyckönskning som ärlig, illa dold avundsjuka.

*De svenska robotbåtarna utrangerades utan ersättare på grund av ändrad inriktning och bristande ekonomi. De sista två, HMS Norrköping och HMS Ystad, i september 2005.


Film: Hamina class missile boat, lägger till (1:43 min)

Hamina-klassen

Läs även Semper Miles: Nya korvetter och sund syn på upphandling och Finland ser behov och bygger vidare på sitt försvar samt Positioner och maktutövande hand i hand med fullt ansvar? och Mycket intressant insyn i finska försvaret

(Bilden föreställer båtar av Rauma- och den aktuella Hamina-klass. Foto: MKFI, PD CC0)

– Instead of communicating plain numbers making military and civil defence investments hard to understand costly burdens, Finland has the outstanding ability to embed the fact that along with wide safety it is creating good synergy for society and treasury.

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]