Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten

Vi är ett av tio länder som övar tillsammans över Baltikum

För ökad interoperabilitet mellan Nato- och partnerskap för fred-länderna Sverige och Finland, genomförs övningsserien Ramstein Alloy i de baltiska staterna och internationellt luftrum. Totalt handlar det om tre tillfällen över 2018 och man har kommit fram till den andra övningen, Ramstein Alloy 2018-2, som pågår 26-29 juni med Estland som värdland.

Deltagande länder kan skifta från gång till gång men närvaron och kvaliteten är hög. Vid det här tillfället deltar enheter från Estland, Finland, Frankrike, Litauen, Norge, Polen, Portugal, Spanien, Sverige och Tyskland.

Senast, i april, utgick man från Lettland och i september blir det dags för Litauen. Lysande tillfällen för våra svenska piloter att samöva med och mot andra flygstridskrafter i regionen.


Film: NATO and partner air forces training for emergency responses and sharpening their cooperation (3:39 min)

Nato om senaste övningen i april – First Ramstein Alloy in 2018 to take place over Latvia

Läs även Semper Miles: Sverige övar nu försvar dygnet runt i samtliga element och Ökat bilateralt samarbete mellan Sverige och Baltikum samt Sverige med i Estlands största övning sedan återupprättandet och Sverige och Finland visar framfötterna i Baltic Operations

(Bilden: Gripenplan som utgår från flygbasen Lielvarde i Lettland, vid ett tidigare års Ramstein Alloy.)

– NATO and partners Sweden and Finland in exercise Ramstein Alloy 2018-2. Starts tomorrow 26th june with Estonia as hosting nation

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]