Foto: Clavister

Säker IT och kommunikation tack vare svenska Clavister

Det svenska cybersäkerhetsföretaget Clavister tycks gå från klarhet till klarhet. Nu har man av Europeiska försvarsfonden (EDF) utsetts till partner i ett av EU:s viktigare samarbetsprojekt för försvarsforskning och utveckling. I ett konsortium tillsammans med ett antal andra spetsföretag på en rad områden kommer Clavister att bidra med IT-säkerhet på kommunikationsområdet, bl a mot intrång, skydd mot cyberattacker o dyl.

Projektet COMMANDS (Convoy Operations with Manned-unManneD Systems) siktar på att med AI, maskininlärning och annan modernaste teknik tillföra/uppgradera befintliga och kommande militära markfordonssystem för obemannat bruk.

Drönartekniken för flyg och även på den marina arenan har utvecklats och går starkt framåt och man ser med COMMANDS en liknande framtid för Mark. Mycket avancerad teknik och samband som skapar stora behov för avancerad och säker data samt kommunikation, och det är där expertisen från svenska Clavister kommer väl till pass.

Beställaren, Europeiska försvarsfonden, hyser stort förtroende och tilldelar nu drygt 5,3 miljoner kronor för Clavisters fortsatta arbete i projektet.

Det känns fantastiskt att ses som en uppskattad medlem och cybersäkerhetsspecialist i det här EDF-konsortiet som består av viktiga aktörer inom försvarsindustrin. Projektet låter oss jobba i nära samarbete för att utveckla nästa generations teknik för att skydda Europa. Det är även en chans för Clavister att visa upp våra förmågor och fördjupa våra relationer med de här företagen”, säger Stefan Brodin, Head of Defence Solutions vid Clavister.

|||

”Clavister är ett svenskt cybersäkerhetsföretag som tror att robust nätverkssäkerhet är vad alla ska ha. Med ett ekosystemtänkande, både virtuellt och fysiskt, skyddar vi kontinuiteten och ser till att våra kunder har det bästa i klassens säkerhet för att skydda mot det växande hot.”
Clavister

”Europeiska försvarsfonden (EDF) främjar och stödjer samverkan, gränsöverskridande forskning och utveckling inom försvarsområdet. Fonden ska öka EU:s tekniska övertag och utveckla unionens och dess medlemsstaters strategiska självstyre och motståndskraft samt skyddet av dess invånare. Genom att komplettera och förstärka medlemsstaternas insatser främjar fonden samarbete mellan företag och forskningsaktörer oavsett deras storlek och geografiska ursprung inom EU. Därmed bidrar fonden till att integrera det europeiska försvarets tekniska och industriella bas, utveckla industriella färdigheter och kompetenser samt stärka den europeiska industrins innovationspotential.”
European Defence Fund

|||

Läs även Semper Miles: Ännu säkrare kommunikation och styrning i ny CV90-affär och Kontrakterat samarbete igång för europeiska obemannade markfordon samt Mindre terrängfordon ska bära soldatens och gruppens utrustning och Största affären hittills för CV90

(Bilden, foto: Clavister.)

– Swedish Cyber Security vendor CLAVISTER for safe, developed IT and Communication with important European Defence Fund project COMMANDS

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]