Foto: Karlis Dambrans

Kontrakterat samarbete igång för europeiska obemannade markfordon

Det går framåt med projektet för europeiska obemannade markfordon (UGV:er) som beslutades förra året. Nu är deltagarna klara, kontrakt tecknade och finansiering ska ske genom EU:s Europeiska försvarsfond där senare siffror nämner motsvarande drygt 326 miljoner svenska kronor. Utöver det tillkommer delfinansiering, tillskjutna medel från respektive utvecklingsland.

Vi har kommit överens om de operativa kraven och det blir en lång rad utmaningar att ta tag i. Ett obemannat fordon i fält ska vara ett pålitligt hjälpmedel för personalen som hjälper dem att fatta snabba, riktiga beslut, avlasta dessa vad gäller medförd utrustning och på så vis bl a skapa bättre uthållighet. Vidare är säkerheten människa-maskin fundamental. Kravställningen på obemannade militära system är mycket högre än vad som gäller för autonoma civila fordon på våra vägar, säger generaldirektör Kusti Salm på estniska centret för försvarsinvesteringar.

Resultatet blir vad som benämns Modular Unmanned Ground System (MUGS) som initialt ska kunna tillföra bättre lägesbild på slagfältet samt genomföra logistiska uppdrag av soldater och materiel m m, fjärrstyrt, semiautonomt och autonomt. Fler uppgifter lär komma allt eftersom då en sån här plattform kan anpassas, utrustas och beväpnas på ett flertal sätt.
Utöver själva fordonet ska man även utveckla och implementera styr-/kontrollsystem, sensorer och samverkan med andra obemannade plattformar.

Medverkar gör Estland, som håller i rodret, Finland och Lettland samt Belgien, Frankrike, Tyskland och Spanien. Sju länder starka kan man nu sätta igång och första prototypen är planerad till 2021.

European Defence Agency

Riigi Kaitseinvesteeringute Eesti – Centre for Defence Investment

Milrem Robotics (med sin sedan tidigare kända THeMIS)

Läs även Semper Miles: Obemannade fordon för europeisk säkerhet, försvar och försvarsindustri och Svenskt stål skapar rörlighet, eldkraft och skydd i Estland samt Ökat bilateralt samarbete mellan Sverige och Baltikum och Polsk istället för svensk stridsvagn strax redo för världsmarknaden

(Bilden: Estland är långt framme på den här fronten och landet leder EU-programmet. En THeMIS från Milrem Robotics under test/övning 2016. Något beskuren bild. Foto: Karlis Dambrans, CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)

– Contracted and on their way. Seven nations, lead by Estonia, to develop standards, solutions and to construct Europe’s own UGV’s, MUGS – Modular Unmanned Ground Systems

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]