Foto: US Federal Government

Obemannade fordon för europeisk säkerhet, försvar och försvarsindustri

Marknaden för obemannat och fjärrstyrt i luften är fortsatt högintressant och växande. Som det ser ut går området Mark samma utveckling till mötes. Nu satsar EU motsvarande drygt 400 miljoner kronor på att utveckla en egen gemensam standard för markfordonssystem i sitt försvarssamarbetsprogram.

Finland, Estland och Lettland får i uppgift att verka tillsammans i projektet för obemannade fordon, autonoma och semiautonoma styrsystem, cyberförsvarslösningar och integrerade sensorer. Här dyker snabbt THeMIS upp, det befintliga, framskridna estniska fordonsprojektet som vi redan sett i flera skepnader.
Fler länder, forskningsteam och entreprenörer står i begrepp att ansluta, bl a har Tyskland, Frankrike och Belgien uttalat intresse.

Uppdragsgivare är EU-nätverket Permanent Structured Cooperation, eller Permanenta strukturerade samarbetet, (PESCO) vars syfte är att fördjupa det gemensamma säkerhets- och försvarspolitiska samarbetet inom unionen. Något som indirekt och direkt kommer att resultera i fördelar för den europeiska försvarsindustrin.

Samarbetet PESCO inrättades så sent som i slutet av 2017 och 25 av EU:s 28 medlemsländer är representerade, däribland Sverige.

Det aktuella projektet för europeiska markdrönare är planerat att ta sin början under första halvan av 2019.


Film: Milrem’s UGV THeMIS during Kevadtorm, Spring Storm, 2017 (1:05 min)

Permanent Structured Cooperation (PESCO) – Factsheet

Läs även Semper Miles: Sverige skrev på för Europeiskt försvarssamarbete och Mindre terrängfordon ska bära soldatens och gruppens utrustning samt Lång lista av allvarliga fel och problem för ryska fjärrstyrda stridsfordonet samt Var är Black Knight – BAE:s UGCV?

(Bilden är ett exempel hämtat från annat håll. En Gladiator Tactical Unmanned Ground Vehicle. Foto: US Federal Government, CC0 PD. Filmen: Milrem Robotics, Youtube.)

– Common project for European Ground drone system standardisation and development to take off early 2019

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]