Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Rörligt över stora ytor för att finna och motverka

Övningarna avlöser varandra, för att nöta in nytt och finslipa och kontrollera sånt som sitter. Precis som det ska vara.

Nu påbörjas Krigsförbandsövning (KFÖ) som pågår under en dryg vecka för Livgardets 13:e säkerhetsbataljon. En försvarsgemensam kraft som drivs i samarbete mellan Armén, Marinen och Flygvapnet, där huvuddelen har militärpoliskompetens och i uppgift att tidigt finna och hantera de fem generiska huvudtyperna av säkerhetshot: kriminalitet, terrorism, sabotage, subversion och främmande underrättelseverksamhet, innan motståndaren lyckats utföra sitt uppdrag!

Förbandet verkar i små patruller över stora ytor och det är också på detta sätt man kommer att öva – från Gävle i norr, via Stockholm till Oxelösund i söder och från Enköping i väst till Roslagen i öst”.

Sammanlagt omfattas ca 700 i den aktuella övningen, där det även medverkar personal från Älvsborgs amfibieregemente Amf 4, Ledningsregementet LedR, Fjärde sjöstridsflottiljen, Livregementets husarer K3, Luftsstridsskolan LSS, Livgardesgruppen, Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum FMUndSäkC samt Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband FMTIS.

Rörelser och övnings-/stridssituationer kan förväntas under dygnets alla timmar under perioden 23-31 maj.

13:e säkerhetsbataljonen

Livgardet

Läs även Semper Miles: Realistisk försvarsövning och Psyops i Gävle och Liv och rörelse och visst buller vid övning inne i huvudstaden samt Livgardet fyller stolt 500 år och Om komplexa hot och vägval i Saab Security Talks

(Bilden är en illustration från ett tidigare tillfälle och sammanhang. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten.)

– Special Forces with great ability to find and counter security threats

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]