Foto: Saab

Om komplexa hot och vägval i Saab Security Talks

Hur ser det egentligen ut för oss, i aktuellt läge och inför framtiden? Missa inte senaste avsnittet av Saab Security Talks som med undertiteln ”Komplexa hot och svåra vägval – vilka utmaningar står försvaret inför?” fokuserar på just detta.

Idag samlas man till intressant samtal med utgångspunkt i den rykande färska boken Vägval, utgiven av Folk och Försvar (FoF) med frågeställningar som ”Hur ska vi använda oss av autonoma system och artificiell intelligens i försvaret av Sverige? Vilken roll spelar rymden för svensk säkerhetspolitik? Vilka utmaningar står cyberförsvaret inför? Vilka nya samarbetsmönster ser vi i försvarspolitiken? Hur kan ett hållbarhetsperspektiv stärka försvaret?”

På plats finns Zebulon Carlander, säkerhetspolitisk programansvarig på FoF, generallöjtnant Michael Claesson, chef för Insatsledningen och konteramiral Ewa Skoog Haslum, marinchef. Modererar gör Katarina Tracz, styrelseledamot i Allmänna Försvarsföreningen (AFF) och chef för tankesmedjan Frivärld.

Det ungefär timslånga samtalet sänds direkt online tisdag den 21 december 2021 med start klockan 16:00. Det kommer också att, likt tidigare avsnitt, göras tillgängligt att se i efterhand.

”Saab Security Talks är ett återkommande forum där vi belyser händelser och frågor som berör säkerhet, försvar, omvärld och innovation. Genom Saab Security Talks vill vi bidra till att lyfta nya och viktiga perspektiv i aktuella debatter.”

Saab Security Talks – Komplexa hot och svåra vägval – vilka utmaningar står försvaret inför?

Saab Security Talks – Tidigare avsnitt

Folk och Försvar ger ut boken “Vägval – Framtiden för svensk säkerhet”

Läs även Semper Miles: Underrättelse- och säkerhetstjänsten rapporterar och Svensk militär satellit planerad att gå upp i maj samt Försvarsläget och engagemang för försvarsutveckling och Alltid Före – Ingen är bättre lämpad att lösa det här än du

(Bilden: Medverkande i det aktuella avsnittet. Beskuren och något bearbetad bild. Foto: Saab)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]