Foto: Försvarsmakten

Underrättelse- och säkerhetstjänsten rapporterar

Omfattande utländsk underrättelseverksamhet riktad mot Sverige och försämrad situation i vårt närområde med ökad militär aktivitet har präglat året som passerat.

Den mycket kompetenta svenska Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) med generalmajor Lena Hallin i spetsen håller ständig koll, bemöter och gör jobbet.

Hur ser det ut egentligen, vad har man för uppdrag och vad kan man dra för slutsatser för aktuellt och framtida läge, behov etc? Här hemma och ute i världen? Nu har Must släppt sin årsöversikt, tillgänglig för envar och här finns mycket intressant att ta del av.

Försvarsmakten, Must – Årsöversikt 2019 (PDF)

Försvarsmakten – Omfattande underrättelseverksamhet riktas mot Sverige

Försvarsmakten – Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must)

Försvarsmakten – Kortfattade svar på vanliga frågor till Must

Läs även Semper Miles: Ny chef för våra militära underrättelser och säkerhet och Hängivna, blivande IT-soldater sökes för ännu starkare cyberförsvar samt Spionen lägger pussel och Med fokus både på dagens och morgondagens behov

(Bilden, omslaget på rapporten. Must. Foto: Försvarsmakten.)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]