Foto: Rawpixel

Psykologiskt försvar på största allvar

Myndigheten för psykologiskt försvar förbereds i detta nu och har fått ett preliminärt startdatum.

Det kändes väl lite sisådär efter utredningen som ledde till att tre var för sig viktiga myndigheter, Styrelsen för psykologiskt försvar och Krisberedskapsmyndigheten samt Statens räddningsverk slogs ihop 2009 för att bli verksamhetsområden i nya samlande jätten Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Generaldirektören ledde redan två av dem så varför inte tre?

Idag kräver säkerhetsläget åter ”ett stärkt psykologiskt försvar som är anpassat efter dagens förhållanden” som Justitiedepartementet uttrycker det i ett pressmeddelande. ”Den nya myndigheten ska leda arbetet med att samordna och utveckla myndigheters och andra aktörers verksamhet inom Sveriges psykologiska försvar och att lämna stöd till sådan verksamhet. Myndigheten ska också bidra direkt till att stärka befolkningens motståndskraft när det gäller det psykologiska försvaret.”

Nya tag alltså och vi kan se fram emot att återse en specialiserad myndighet på området från och med den 1 januari 2022.

Regeringen – Beslut om inrättande av Myndigheten för psykologiskt försvar

MSB – Psykologiskt försvar

Försvarsmakten – Svenskt psykförsvar i backspegeln

Wikipedia – Styrelsen för psykologiskt försvar

Läs även Semper Miles: MSB:s chef lämnar för ny position direkt underställd Riksdagen och MSB:s nya generaldirektör tillträder till sirener idag samt Fokus och tempo i återupprättandet av totalförsvaret och Tillgänglig läsning utgiven av MSB och En kamp för det goda

(Bilden är en illustration från ett annat tillfälle och sammanhang. Foto: Rawpixel, CC0, PD https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/)

– Swedish authority for Psychological Defence to be reinstated

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]