Foto: Foto: Niklas Ehlén/Försvarsmakten

MSB:s chef lämnar för ny position direkt underställd Riksdagen

Det är snabba passningar. För mindre än två veckor sedan föreslog Konstitutionsutskottet (KU) Helena Lindberg, generaldirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) till posten som riksrevisor. Under samma eftermiddag informerades medarbetarna på MSB om att hon slutar.

Idag röstar Riksdagen om KU:s förslag och den 15 mars förväntas hon att tillsammans med ytterligare två f d generaldirektörer, Ingvar Mattsson (Statskontoret) och Stefan Lundgren (Statistiska centralbyrån) påbörja det nya jobbet.

Helena Lindberg är jurist med bakgrund inom Försvarsdepartementet, Säkerhetspolisen, Justitiedepartementet och som domare. Hon var generaldirektör för Krisberedskapsmyndigheten och Räddningsverket och ledde den utredning som mynnade i samlandet av dessa med Styrelsen för psykologiskt försvar i den nya myndigheten MSB. Lindberg fortsatte som generaldirektör för MSB från bildandet 2009 fram till nu.

Vi har ännu inte kunnat hitta uppgifter om tillträdande generaldirektörer för MSB, Statskontoret och SCB.

Om Riksrevisionen

(Bilden är från i somras när MSB:s generaldirektör Helena Lindberg och ÖB Micael Bydén undertecknade uppdragsredovisningen om en sammanhängande planering för att utveckla och stärka totalförsvaret.)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]