Ljudet av frihet i stora delar av landet

Nu rullar det snart igång! Den omfattande Flygvapenövning 16 kommer att pågå med full aktivitet varenda timme, dygnet runt den 2-6 september. Totalt kommer ca 3.200 att öva försvar av Sverige eller som man uttrycker det ”taktisk ledning av luftstridskrafterna och nationellt uppträdande från flottiljer och baser vid ett högkonfliktsscenario mot en högteknologisk motståndare”.
Förutom deltagare ur samtliga Flygvapnets förband deltar delar ur Armén, Marinen, militärregionala staber, Försvarsmaktens logistik (FMLOG), hemvärnsförband m fl.
Finland deltar för första gången med ett förband om fem Hornet-plan med bas på Gotland. En del i det finsk-svenska fördjupade samarbetet (FISE).

Försvarsmakten nämner att det kan förekomma bullerstörning på sina håll under övningen. Något många nog ser fram emot och snarare tar som ett löfte. När man övar försvar av nationen måste det få höras!

Flygvapnet

Armén

Marinen

Militärregioner

Försvarsmaktens logistik

Hemvärnet

Finska Försvarsmakten

Läs även Semper Miles: Viktig förstaskottsförmåga när Meteor gör full entré och Snart samtliga Nordiska flygbaser i viktigt samarbete samt 62 Gripen till Finland?

(Bilden med den välbestyckade Gripen är från ett annat tillfälle.)

Källor: Försvarsmakten, finska Flygvapnet, Hela Gotland, UNT

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]