Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Lite mer tid för nya gemensamma uniformssystemet NCU

Försvarsmakten och totalförsvaret återuppbyggs och de har mycket att stå i på FMV där de med sin kompetens och diverse samarbeten jagar fram, testar och levererar ny välbehövd materiel gång efter annan.

När det kommer till den nya Nordic Combat Uniform (NCU) har tidplanen uppdaterats. Man behöver på nytt lite mer tid i projektet för att det i slutänden ska bli riktigt och allra bäst.

Tidigare har det kommunicerats att vi i kvartal tre i år skulle få kännedom om vem som fått förtroendet i megaupphandlingen samt äntligen få se det nya uniformssystemet, klart och i detalj. Nu blev det inte så. Man behöver inte vara någon kalenderbitare för att inse att vi strax befinner oss i mitten av kvartal fyra.

Processen har pågått sedan 2016 med allt fler intresserade på såväl mottagarsidan som bland allmänheten. De får vänta och hoppas lite till, men rör det sig inte om mer än några få extra månader till målgång så får det väl gå, känns det som.

Det senaste budet är att Nordic Combat Uniform ska offentliggöras med avtal och presentation i kvartal ett, alltså någon gång under perioden januari-mars 2022. Samtidigt ser planen för leveransstart ut att kunna vara aningen befäst. Tidigare angivelse för uniformer till förbanden var ”2022/2023” men som nu benämns med ”i slutet av året” (2022) och det är ju trots allt det viktigaste.

Den gemensamma storaffären för NCU betyder likadana persedlar ”från underkläder till ytterplagg i olika konfigurationer” för Sverige, Finland, Danmark och Norge, där endast kamomönstren skiljer oss åt. Totalt värde ligger på drygt 4,3 miljarder svenska kronor, fördelat över länderna.

FMV – Nordisk stridsuniform

Nordefco

Försvarsmakten – Uniformer

Läs även Semper Miles: Det är riktigt nära nu för nya Nordiska stridsuniformen NCU och Nya uniformer och kanske får vi nytt svenskt kamo i allafall samt Nya eldhandvapensystem är nära förestående och Materielen i Norden med likheter och olikheter som gör oss starkare

(Bilden är en illustration från ett annat, tidigare tillfälle och sammanhang. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten.)

– New common Nordic Combat Uniform ”NCU” for Sweden, Finland, Denmark and Norway. Signed deal and presentation expected Q1 of 2022

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]