FN-dagen till heder och minne

Den 24 oktober 1945 trädde FN-stadgan i kraft och dagen har högtidlighållits sedan 1948, samma år som man påbörjade arbetet med aktiva fredsfrämjande insatser och Sverige fanns med för att för första gången skicka personal som skydd och stöd till oroliga platser (då i UNTSO). Sedan den gången har över 100 000 svenska kvinnor och män osjälviskt tjänstgjort i många oroshärdar.

Idag firas FN-dagen runt om i hela världen. I Sverige med flaggdag och samlande aktiviteter i hela landet för att uppmärksamma, minnas och hedra alla de som civilt och militärt ställt upp för fred, frihet och säkerhet i utlandmissioner. Vi bugar oss och hoppas det blir en fin dag.

Sveriges veteranförbund – FN-dagen 24 oktober firas i hela Sverige (utförlig lista)

Armémuseum – Temadag – FN-dagen

Svenska FN-förbundet – Fira FN-dagen med oss

UN – United Nations Day

Försvarsmakten – Untso, FN:s äldsta uppdrag

Försvarsmakten utomlands

Läs även Semper Miles: Verklighetens Balkan ur ett mycket intressant förstaperspektiv och Veteranmonument med viktiga budskap till Sveriges riksdag samt SVF i möte med Hultqvist om inkluderande och inflytande och Bror Richard Svärd om sina närapå 40 år med svenska insatser

(Bilden: FN-flagga, Karlsborgs fästning. Foto: Semper Miles.)

– United Nations Day 2021, for honor and remembrance

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]