Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

Första kontingenten för i år rycker in

Omkring 12 000 unga ska nu till att träda in genom portarna runt om i Finland för att i kontingent 1/21 påbörja sin militärtjänst i Armén, Marinen, Flygvapnet och Gränsbevakningsväsendet.

Värnplikten, som är obligatorisk för män och frivillig för kvinnor, sker samlat i två omgångar och man rycker in halvårsvis med start i januari respektive juli.

Finska Försvarsmakten förklarar kort och bra: ”Finland står utanför militärallianser och måste därför bereda sig på att försvara sitt territorium självständigt. Den allmänna värnplikten producerar tillräckliga resurser åt armén, marinen och flygvapnet, så att de kan agera effektivt i konflikt- och krigssituationer.”

Det här är omfattande. I de senaste uppbåden (mönstringarna) kunde närapå 75 procent av männen i årskullen förordnas och antalet kvinnor som ansluter sig till försvarets grund-, special- och trupputbildning följer en ökande trend där man på senare år passerat 1 500.

Samtliga rekryter svär Krigsmannaed, att på heder och samvete ”…vara en pålitlig medborgare, trogen Finland /../ alltid, såväl i fred som i krig, försvara mitt fosterland, dess lagliga statsskick och landets lagliga överhöghet…” och utbildas i 165, 255 eller 347 dagar beroende på behov, urval och önskemål.

Finska Försvarsmakten – Beväring 2020 (PDF)

Finska Försvarsmakten – Värnplikten – ett finländskt val

Finska Försvarsmakten – För beväringar – Temasidor

Läs även Semper Miles: För försvar och med rekordstort antal kvinnor och Effektiviserande lunchpåsarna införs samt Ny finsk hoppande försvarsladdning slår hårt över 100 meter och Intensivare marint samarbete mellan Sverige och Finland

(Bilden med finska soldater längs kustlinjen är från ett tidigare övningstillfälle. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten.)

– January, and next Contingent of Conscripts ready to enter service with Finland’s Armed Forces

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]