Foto: MKFI

Effektiviserande lunchpåsarna införs

Många förundrades och minns det finska experimentet för något år sedan med lunchpåsar istället för lagad mat till beväringarna. Idén var att ersätta lagad lunch i matsal med lunchpåsar tre dagar i veckan. Det skulle effektivisera och spara tid. Upplägget väckte dock vissa frågetecken (se vår tidigare artikel ”Rågbröd, knäcke och proteinbar istället för lagad lunch” länkad nedan).

Sedan dess har man tagit in feedback från ca 2 500 beväringar som deltagit i försöken, noga utvärderat, vidareutvecklat och förtydligat med lyckat resultat. Terrängövningarna blir effektivare med mindre väntan och förflyttningar i och med intagande av mat.
Påsarna innehåller dessutom energin som behövs, totalt ca 1 000 kcal, och sägs smaka bra!

De aktuella påsarna är inte tänkta att rutinmässigt ersätta den ordinarie utspisningen eller ens varianten med mat i kantiner utan ska ses som ett alternativ vid tillfällen där man t ex befinner sig i fält över dagen, långt bort/ut på övningsområdena. Finska Försvarsmakten har noga specificerat det som en möjlighet där EN måltid av dygnets FYRA (frukost, lunch, middag och kvällsmål) vid behov kan bytas ut där soldaterna får med sig var sin påse vid frukostbespisningen.

Rekommendationerna från centralt håll i nuläget är att planera påsmåltider på lämpligt sätt för att inte ingå i menyn varje vecka och att de bör undvikas vid mycket kallt väder.

Införandet av lunchpåsen på bredd är en del av det pågående programmet ”Utbildning 2020” som syftar till att utveckla arrangemangen för utbildning av värnpliktiga och kommer att här och där bli en del av vardagen för soldaterna fr o m ”Kontigent 1/21”, alltså de som omfattas av kommande inryckning i januari.

Finska Försvarsmakten – Beväring 2020 (nämns kort i avsnittet ”Bespisningen” i kapitlet ”Beväringstjänsten”)

Försvarsmakten – Vår historia – Mat för en soldat

Läs även Semper Miles: Rågbröd, knäcke och proteinbar istället för lagad lunch och Stopp och belägg när alla finska soldater ska tvingas äta vegetariskt samt Årets julklapp är utsedd och det blev stormköket och Svenska försvarsjätten även ledande när det gäller kok och disk

(Bilden är från ett annat tidigare tillfälle. Beskuren bild. Foto: MKFI, CC0 PD)

– Soldier Lunch Bags making Finnish Armed Forces training more effective, to be introduced in Winter/Spring 2021

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]