Foto: Ulf Palm, pressrum Folk och Försvar

Förändring, framgång och fortsatt framåt

Han tillträdde det högsta befälet 2015 vilket innebär att det nu passerat sju år med Micael Bydén som Sveriges överbefälhavare. Det har gått och går bra.

Den här perioden, och innevarande läge, har bjudit på allt annat än stiltje med både positiva och negativa händelser. Det kräver kompetent ledning och förtroende såväl upp som ned i befälskedjan och bland personalen.

I en verklighet och omvärld som bjuder på ständiga utmaningar har vi sett ökad finansiering, fått tillbaka värnplikten och återuppbyggnaden pågår för fullt med organisation, förband, materiel, samarbeten, uppslutning i hemvärn, frivilligförsvar etc.

Behovet av Försvarsmakten och civilförsvar i ett väloljat totalförsvar är ett faktum. Idag känt, accepterat och åter förankrat bland folket.

Valet av överbefälhavare och förlängningen av uppdraget, som (närmast) löper till 2024, har sannerligen visat sig vara gott. Nu ser vi fram emot fortsättningen.

Försvarsmakten – Överbefälhavaren

Försvarsmakten – Alla våra överbefälhavare

Försvarsmakten – Så leds Försvarsmakten

Läs även Semper Miles: Sveriges bästa chef är officiellt ÖB Micael Bydén och Chefer som känns igen från förr och nu samt Överbefälhavaren stark i Agenda och Behov för återuppbyggnad och utveckling även i försvarets studie

(Bilden: Överbefälhavaren, general Micael Bydén, vid ett tidigare tillfälle. Foto: Ulf Palm, pressrum Folk och Försvar.)

– Change, Success and Continued Forward. Seven Years as Supreme Commander of the Swedish Armed Forces

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]